Program za vježbanje

Trening program

osnovni trening program za period od 8 ili 12 tjedana

Seminari o prehrani

Vrhunski seminari o prehrani; “Kako se pravilno hraniti” i “Individualizacija i posebne metode prehrane”